Darování a sponzoring

Jsme Tvůrčí skupina First Smile, z.s. nestátní nezisková organizace, která se zabývá pravidelným rozvíjením hudebních, pěveckých a choreografických schopností mládeže realizací uměleckých projektů.

Tím, že jsme nezisková organizace a předmětem naší činnosti není podnikání, tak si pořádně nejsme schopni sami vydělávat činností našeho spolku na jeho chod a také již dále nemůžeme fungovat, konat představení a koncerty pouze z našich členských příspěvků od studentů ve věku 14-26 let, aniž bychom se odradili jejich neustálým zvyšováním, proto se obracíme na Vás s možností nás podpořit.

Dar

V případě toho, že se rozhodnete nám poskytnout finanční dar, tak Vám náleží daňové zvýhodnění v plné výši zaslaného daru, které se Vám odečte ze základu daně, právě jelikož jsme nestátní nezisková organizace.

Pokud nám chcete poskytnout dar nefinanční nebo Vám nevyhovuje varianta bankovního převodu, prosím, kontaktujte nás a domluvíme se na další spolupráci.

            Fyzické osoby

Pokud nám darujete minimálně 2 % z Vašeho základu daně anebo alespoň 1 000 Kč ale zároveň maximálně 15 % z Vašeho základu daně, tak Vám tato darovaná částka bude odečtena ze základu daně.

Zdroj: § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

            Právnické osoby

Pokud nám darujete minimálně 2 000 Kč ale zároveň maximálně 10 % ze základu daně Vaší společnosti, tak Vám tato darovaná částka bude odečtena ze základu daně.

Zdroj: § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Odměny pro dárce

Jakýkoliv dárce, který nám věnuje částku v min. výši 2 000 Kč bude uveden na našich stránkách v seznamu dárců.
Pokud nám darujete částku v min. výši 5 000 Kč, tak budete navíc uvedeni i v programech našich představení a dalších propagačních materiálech v sekci našich finančních podpůrců, v neposlední řadě bychom rádi zmínili Vaši podporu v proslovech před představeními, pokud se ta možnost naskytne.

Zviditelnit svoji firmu můžete i bannerem na konkrétním představení

Jak mám darovat a co vše budete potřebovat do účetnictví

Darování se nejsnadněji provádí bankovním převodem na náš účet 2501244002/2010. Do zprávy pro příjemce akorát zadejte „dar“ a pokud budete chtít nebo v rámci Vašeho účetnictví potřebovat, můžeme pro Vás připravit písemnou darovací smlouvu, z naší strany na nich netrváme.

Sponzoring a partnerství

Jestli Vás více zajímá možnost nás finančně podpořit, zviditelnit se našim prostřednictvím a zároveň si chcete danou částku zahrnout do nákladů, prosím, kontaktujte nás a domluvíme se na další spolupráci nejlépe začínající osobní schůzkou.

Kontakty:

glee@firstsmile.cz

Telefon: předseda Michal Kopal +420 724 865 197