Co je to „glee“?

Staré anglické slovo glee původně znamenalo nespoutanou radost z hudby. Glee jako hudební forma se začalo vyvíjet už v pozdním baroku, kde šlo o tříhlasé písně určené pro mužský sbor, nazývaný glee club, který byl složený z univerzitních studentů. Zpěvy měly odlehčenou formu, ačkoli vyžadovaly složitou pěveckou techniku.

První glee club vznikl v Londýně v roce 1787. Ačkoli žánr glee postupně vymizel, glee cluby existovaly dál, přestěhovaly se do Spojených států, začaly mezi sebe přijímat i dívky, provozovat populární hudbu a přidávat nacvičené choreografie. Zachoval se ovšem výběrový charakter a malý počet zpěváků. Dnes již v Americe není prestižní univerzita nebo střední škola, která by neměla svůj glee club. V Anglii také ještě existují glee cluby, ale snaží se navracet k původní vážné a capella hudbě.

Zdroj: Wikipedia

Moderní žánr glee je především způsob, jakým se zpracovává populární hudba. K sólu je dopsaný vícehlasý propracovaný sbor a přidány jsou taneční části. Glee club je potom komunita tančících zpěváků, působících obvykle při nějakém vzdělávací nebo volnočasové instituci. Od klasického pěveckého sboru se liší jak metodicky, kde se akcentuje přirozený a technicky správný zpěv, výraz a pohyb, tak ideově. V klasickém sboru musí člověk splynout s masou. V glee je důležitá individualita. V glee by měl být každý schopen zpívat sólo i ustoupit do sboru. Individualitu se First Smile snaží stále rozvíjet. Ve svých představeních se sice soustředíme na sjednocení pohybů v jeden celek, ale především dáváme prostor sólovým vyjádřením a rozmanitosti našich hlasů, výrazů i pohybovému nadání.

V dnešní době se glee cluby, mnohdy pojmenované také jako showchoiry, setkávají na nejrůznějších celostátních i mezinárodních soutěžích.

First Smile je jediný glee club, který v České republice funguje. Naše vystoupení se od těch světových liší především v koncepčním provázání jednotlivých písní, v nižším počtu zpěváků, ve světelném designu a taky v méně statickém provedení.

V letech 2009 – 2015 televizní stanice Fox vysílala muzikálový seriál Glee, který produkovala americká společnost 20th Century Fox. Během šesti sérii zaznělo v seriálu nespočet písní (v první sérii celkem 129), a to v různých žánrech, z toho i několik autorských. Seriál je přesnou ukázkou toho, jak reálné glee cluby na jevišti fungují.