Se čtvrtou glee show jsme již byli seznámeni s větším prostorem a technickými možnostmi sálu, avšak měli jsme před sebou novou výzvu: začali jsme tvořit přechody mezi písněmi, abychom divákům vyplnili zbytečně tichý prostor před začátkem další skladby. Koncert dne 11. 10. 2015 jsme nazvali “Cesta časem” a jeho význam spočíval v historickém průřezu hudby, kterou jsme si na představení přichystali. Přechodové nahrávky měly diváka vtáhnout do konkrétního století, které bylo podkresleno i světovými dějinami. Celý večer probíhal v chronologickém duchu, a proto jsme koncert zahájili skladbou Amazing Grace z roku 1770, postupovali přes ABBU z let sedmdesátých, až po současnou hudbu od Lady GaGa. V posledních tónech také premiérově zazněla píseň “Hlubina”, kterou pro First Smile složila naše členka Anna Dvořáková. Poprvé jsme kvůli délce koncertu zahrnuli do programu i několikaminutovou přestávku.