Glee je inspirováno americkým show-choir a zabývá se úpravou písní ve spojení s tanečními choreografiemi. Od klasického pěveckého sboru se liší jak metodicky, kdy je velká snaha o přirozený a technicky správný zpěv, výraz a pohyb, tak ideově. V klasickém sboru musí člověk splynout s masou. V glee je důležitá individualita, kterou se First Smile snaží rozvíjet. Ve svých koncertech se sice soustředíme na sjednocení pohybů v jeden celek, ale především dáváme prostor sólovým vyjádřením a rozmanitosti našich hlasů, výrazů i pohybovému nadání. Při našich vystoupeních můžete být svědky něčeho, co v České republice není běžně k vidění. Spojení energického tance s až šestihlasým zpěvem je těžká práce, ale výsledek stojí za to!